KONTAKT OS

  • Navn:

  • Email:

  • Telefon nr.:

  • Besked:

Send

SUPER 1 Universal Gun Oil

UNIVERSAL GUN OIL

 

Universal Gun Oil tilhører den nye generation af våbenolier.  Denne våbenolietype er formuleret på specielt udvalgte additiver og speciel syntetisk baseolie. En ny produktteknologi indenfor våbenolier, der i praksis viser sig på den målte friktion og uovertrufne højtryksegenskaber.

 

Universal Gun Oil er et overlegent produkt sammenlignet med markedes våbenolier.

 

Universal Gun Oil er et miljøvenligt produkt i naturen og ved menneskelig kontakt, produktet indeholder ikke blyholdige additiver eller Teflon.

 

Universal Gun Oil er en olie med et naturligt højt index og en passende lav viskositet.

 

Universal Gun Oil er en olie med en usædvanlig molekylestyrke, der sikrer optimal overfladebeskyttelse i eksempelvis piben og med den lavest målte friktionskoefficient.

 

Universal Gun Oil er en olietyper der modvirker fastbrændte partikler i piben på hårdtbe­lastede våbentyper, ligesom produktet medvirker til en nemmere rengøring.